Balkan Vultures

Клиент: БДЗП
Уебсайт: balkanvultures.net
Статус: офлайн
Дата на завършване: 15.10.2002
Категория: Онлайн издание
Поддръжка: 2002-2005

Balkan Vultures е мрежа за проекти, насочени към опазване и защита на застрашените видове лешояди на територията на Балканския полуостров. Уебсайтът е направен по инициатива на Българското дружество за защита на птиците (БЗДП) като част от Плана за възстановяване и запазване на лешоядите на Балканите. Регистрираните потребители имат възможност да обменят документи и да публикуват информация за съществуващи и нови проекти.

Екип

Потребителски интерфейс (front-end разработка), back-end разработка и CMS, поддръжка: Pixelflower

Виж всички проекти