Главиница-Тутракан-Сливо поле - интерактивна карта

Клиент: PDM Services
Уебсайт: gts-map.org
Статус: офлайн
Дата на завършване: 25.11.2014
Категория: Информационен уебсайт, Интерактивна карта

Интерактивната карта "Главиница - Тутракан - Сливо поле" е създадена в изпълнение на проект "Картиране и популяризиране на Рибарска област „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ като цялостна туристическа дестинация с фокус върху риболовния туризъм". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле".

Интерактивната карта "Главиница - Тутракан - Сливо поле" съдържа GPS данни и информация за туристически маршрути, природни и културни забележителностите на територията на Рибарска област Главиница - Тутракан - Сливо поле. За всички маршрути и обекти на картата може да бъде свален файл с GPS координати.

Екип

Лого и графична концепция: Loopink
Потребителски интерфейс (front-end разработка), интеграция и разработка на тема за WordPress, интерактивна карта: Pixelflower

Виж всички проекти