ДЗИ Онлайн

Клиент: ScaleFocus
Уебсайт:
Статус: онлайн
Дата на завършване: 18.10.2012
Категория: Интерфейсен прототип
Поддръжка: 2012-2013

ДЗИ Онлайн е вътрешна система за застрахователни полици, предназначена за служители и брокери на "ДЗИ - Общо застраховане", една от големите застрахователни компании в България.

Направеният интерфейсен прототип с основни типове страници в портала в последствие беше доразвит и интегриран в разработената от ScaleFocus система.

Екип

Потребителски интерфейс (front-end разработка), интерфейсна интеграция с Liferay: Pixelflower

Виж всички проекти