Fabless Centre for Engineering and Test (FACET)

Клиент: Fabless Centre for Engineering and Test (FACET)
Уебсайт: fabless-cet.com
Статус: онлайн
Дата на завършване: 16.09.2008
Категория: Информационен уебсайт
Поддръжка: 2008-2010

FACET (Fabless Centre for Engineering and Test) е европейски център за дизайн и тестови услуги в смесени аналогови-цифрови интегрални схеми, намиращ се в София. Уебсайтът представя фирмата и извършваните от нея дейности.

Екип

Лого и графична концепция: Loopink
Потребителски интерфейс, интеграция с тема за WordPress, поддръжка: Pixelflower

Виж всички проекти