Писмо в бутилка

Клиент: МС Мога Сам
Уебсайт: pismo.mogasam.org
Статус: онлайн
Дата на завършване: 06.05.2015
Категория: Интерфейсен прототип

Проектът Писмо в бутилка на фондация МС Мога Сам е насочен едновременно към хората с физически ограничения, които имат нужда от подкрепа и помощ, и също така към всички останали, които искат да станат доброволци и да помагат.

Екип

Потребителски интерфейс (front-end разработка): Pixelflower

Виж всички проекти