Национален дарителски фонд "13 века България"

Клиент: НДФ "13 века България"
Уебсайт: fond13veka.org
Статус: офлайн
Дата на завършване: 18.07.2013
Категория: Информационен уебсайт

Национален дарителски фонд “13 века България” e държавна институция, която управлява парични и материални средства, поддържа художествени и историческите ценности, архиви и документи в рамките на националните каузи, които крепят българския дух и устоите на отечеството.

В обновения уебсайт на Фонда ще видите информация за актуалните проекти и инициативи, организираните събития, изложби, фестивали, подпомогнати проекти, приоритетните дейности от 2006 г. досега. Информацията в уебсайта се обновява непрекъснато от екипа на Фонда.

Екип

Графична концепция: Club50
Потребителски интерфейс (front-end разработка), back-end разработка и CMS: Pixelflower

Виж всички проекти