План за опазване и управление на Старинен град Несебър (ПОУ Несебър)

Клиент: НИНКН
Уебсайт: pou-nesebar.org
Статус: онлайн
Дата на завършване: 07.06.2012
Категория: Информационен уебсайт

Резюме на Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър” е изработено от авторски колектив на НИНКН и публикувано, за да подпомогне общественото обсъждане на Плана от заинтересовани институции, обществени организации и граждани. Резюмето представя Плана в съкратен вид, с цел да бъде улеснено запознаването с него преди и по време на процедурите за обсъждане, съгласуване и приемане.

Уебсайтът представя структурираната информация на резюмето посредством достъпна навигация, контекстни връзки, диаграми, галерии и др., без които ориентацията в подобна огромна документация би била почти невъзможна. Потребителските коментари се преглеждат от авторския колектив, съставил резюмето, за да бъдат взети предвид при общественото обсъждане и последващите модификации на ПОУ.

Екип

Графична концепция: Loopink
Потребителски интерфейс (тема за WordPress): Pixelflower

Виж всички проекти